Loading...
Kvoten er overskredet

Du har overskredet din maksimale alkoholkvote. Vennligst fjern noe fra varekurven for å kunne gå videre med din bestilling. Er dere flere som reiser sammen er den totale kvoten større.

Les mer om tollregler her

Hvor mange skal reise?

Antall reisende påvirker hvor stor mengde du kan ha med deg.

Aldersgrense

Aldersgrensen avhenger av hva slags reise du ønsker, og gjelder for reise uten foreldre/foresatte.

Aldersgrense for reise på StenaCruise (24/36-timers Cruise): 20 år. Aldersgrense for transportreise (én vei, eller med overnatting i Danmark): 18 år.

Foresatt er enten forelder eller person med daglig ansvar for person som er under gjeldende aldersgrense (verge, fosterforeldre e.l.). Foresatt må være oppført på samme bestilling, og påta seg ansvaret for person(er) under gjeldende aldersgrense.

Det gis ikke dispensasjon fra denne regelen.