Loading...
Kvoten er overskredet

Du har overskredet din maksimale alkoholkvote. Vennligst fjern noe fra varekurven for å kunne gå videre med din bestilling. Er dere flere som reiser sammen er den totale kvoten større.

Les mer om tollregler her

Hvor mange skal reise?

Antall reisende påvirker hvor stor mengde du kan ha med deg.

KVOTEBESTEMMELSER

Tollregler

REISENDE TIL NORGE

EKSEMPLER

NOR-kvote_1.png
1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33) + 200 sigaretter eller 250 gram
andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

Fra 1. juli 2014 ble det en endring i de toll- og avgiftsfrie kvotene:
Hvis du ikke benytter tobakkskvoten kan du ha med deg 1,5 liter øl, rusbrus eller vin ekstra.
Det er kun anledning til å bytte hele tobakkskvoten med alkohol.
Alkoholkvoten kan ikke byttes i tobakk.
 

REISENDE TIL DANMARK

EKSEMPLER

NOR-kvote_2.png

1 liter brennevin + 4 liter vin + 16 liter øl + 200 sigaretter

 

TOLLREGLER

Det er fullt mulig å handle mer enn kvoten. Du må da fortolle varene som overstiger kvoten.

Du er selv ansvarlig for at du følger toll- og avgiftsregler som gjelder for innførsel av varer.

For innførsel til Norge, se: http://www.toll.no/no/handle-i-utlandet/alkohol-og-tobakkskvote/kvote/

Brennevin: Over 22% t.o.m. 80% alkohol - Vin: Over 2.5% t.o.m. 22% alkohol
Øl: Over 2.5% alkohol (også starkøl) eller rusbrus over 2.5% t.o.m. 4.7% alkohol